Σχολιασμός Θεμάτων: Αρχαία Ελληνικά Πανελλήνιες 2021

Τα φετινά θέματα στα Αρχαία ελληνικά είναι σαφή ως προς τη διατύπωση και χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας εκτός από τα ερωτήματα της γραμματικής που απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το διδαγμένο κείμενο προέρχεται από το έργο του Πλάτωνα Πρωταγόρας που αναφέρεται στην ανάπτυξη της πολιτικής κοινωνίας μέσω των δώρων του Δία, της αιδούς και της δίκης. Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Ξενοφώντα, Απολογία Σωκράτους. Η μετάφραση είναι μέτριας δυσκολίας.

Μιχαέλλα Καρούτσου

Φιλόλογος Φροντιστήριο Κορυφή

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email