Σχολιασμός Θεμάτων Μαθηματικών 2021

Τα θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού ήταν βατά και κλιμακούμενης δυσκολίας. Εξετάζουν σχεδόν όλη την ύλη και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο σχολικό βιβλίο. Παρόλα αυτά, για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων, απαιτείται μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις την οποία αποκτά ο μαθητής σε όλη την πορεία του στο σχολείο. Τα τελευταία ερωτήματα του Θέματος Δ θα κρίνουν το ποιοι θα ξεχωρίσουν. Τα θέματα δίνουν τη δυνατότητα να αποτιμηθεί η προσπάθεια όλων των παιδιών με δίκαιο τρόπο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email