Σχολιασμός θεμάτων Χημείας Προσανατολισμού

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Χημείας ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας αλλά σαφώς πιο εύκολα από τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς. Το θέμα Α ήταν αρκετά εύκολο χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Στο θέμα Β τα πρώτα 4 ερωτήματα ήταν βατά με σαφή ζητούμενα. Το Β5 ξεχωρίζει και ήθελε προσοχή. Στο θέμα Γ και Δ η πλειοψηφία των ερωτημάτων ήταν θέματα με αρκετούς υπολογισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή στο Γ5 και στο Δ3(γ).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email