"Εξερευνήστε τον Κόσμο των STEM Μέσα από την Ρομποτική για να Κατακτήσετε την ΚΟΡΥΦΗ."

S

T

E

M

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Αποτελεί μία σύγχρονη και δυναμικά ανερχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται κυρίως σε μαθητές αλλά και σε ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μία δημιουργική απασχόληση για τον ελεύθερό χρόνο τους. Στο φροντιστήριο ΚΟΡΥΦΗ στοχεύουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που έχει ως απώτερο σκοπό να καλλιεργήσει τη δημιουργική ευφυΐα των παιδιών και των ενηλίκων προκαλώντας τους το ενδιαφέρον στα επιστημονικά πεδία του STEM (Science = Επιστήμη, Technology = Τεχνολογία, Engineering = Mηχανική, Mathematics = Μαθηματικά). Οι μαθητές, συνδυάζοντας την πληροφορική με τα μαθηματικά, τη φυσική, την ηλεκτρολογία και τη μηχανολογία, θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν κατασκευές τις οποίες στη συνέχεια να «προγραμματίζουν», ώστε να «εκτελούν» διάφορες διεργασίες. Πολλές φορές η αδιαφορία στα σχολικά μαθήματα οδηγεί τον μαθητή στην απαξίωση των βασικών αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας . Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η μοναδική δραστηριότητα στην οποία θα κάνουν ουσιαστικά πρακτική εφαρμογή των θετικών επιστημών με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Μπορείτε είτε να προσέλθετε στο χώρο μας είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε και να σας καλωσορίσουμε!

Γνωστικό Αντικείμενο

Θα κατανοήσουν έννοιες όπως μετάδοση κίνησης, τι είναι το ηλεκτρικό ρέυμα, πως λειτουργεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας, να μετρούν γωνίες, θα κατανοήσουν τον όρο της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, θα χρησιμοποιήσουν αισθητήρες για να κατανοήσουν βασικές έννοιες όπως, θερμοκρασία, υγρασία και την έννοια των ηλεκτρικών κυμάτων και την σημασία τους που έχουν στην καθημερινότητα μας, καθώς το σημαντικότερο είναι ότι, θα μάθουν να επιλύουν προβλήματα και να τα αναλύουν σε μικρότερα μέρη, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους ικανότητα που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο της μετέπειτα ζωής τους.