Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο

ΚΩΔ.ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΠΟΛΗΣ.Μ.Δ.ΕΙΔ.Μ.ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΑΣΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019 (90%)ΒΑΣΗ 2019 (90%)
101Θεολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
102Φιλοσοφίας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI
103ΘεολογίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
104Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΚαλαμάταI
105Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας (πρώην Κοινωνικής Θεολογίας), ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
106Ελληνικής Φιλολογίας, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
107Ποιμαντικής & Κοινωνικής ΘεολογίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
108Ιστορίας & Εθνολογίας, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
109Φιλολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
110Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
111Φιλολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
112Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
113Φιλολογίας, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI
114Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI
115Φιλολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
116Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
117ΝομικήςΠΑΝΕΠΑθήναI
119ΝομικήςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
120Φιλοσοφίας & Παιδ/κής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
121Νομικής, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
122Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας), ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI
123Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
124Δημόσιας Διοίκησης, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI,IV
125Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI
126Κοινωνιολογίας, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI
127Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΓΓI
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
129Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΓΓI
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
131Γαλλικής Γλώσσας & ΦιλολογίαςΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΓΑΛI
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
133Γαλλικής Γλώσσας & ΦιλολογίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΓΑΛI
134Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
135Γερμανικής Γλώσσας & ΦιλολογίαςΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΓΕΡI
136Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
137Γερμανικής Γλώσσας & ΦιλολογίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΓΕΡI
138Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
139Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΙΤΑI
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
145Ιστορίας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI
146Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
147Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής ΕπικοινωνίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(*)1ΓΛI
148Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΠΑΝΕΠΑθήνα(*)1ΓΛI
149Κοινωνιολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
151Ψυχολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
153Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήνα(*)1ΓΛI
154Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
156Παιδαγωγικό ΝηπιαγωγώνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
158Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
159Κοινωνικής Πολιτικής, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI
160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
161Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(*)1ΓΛI,IV
162Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
163ΚινηματογράφουΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
165Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI
166Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
167Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηI
168Θεάτρου, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
169Θεατρικών Σπουδών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI
170Ψυχολογίας, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI
171Ψυχολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
172ΨυχολογίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
173Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
174Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
175Φιλολογίας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI
176Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,IV
177Ιστορίας , Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
179Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήνα(*)1ΓΛI,IV
181Μεσογειακών Σπουδών, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI
182Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΙΤΑI
183Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΙΣΠI
186Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
187Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΚόρινθοςI
188Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI
189Φιλολογίας, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΚαλαμάταI
192Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση)ΠΑΝΕΠΑθήναI
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
342Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI
348Κοινωνιολογίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηI
351Πολιτικής Επιστήμης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI
354Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηI,IV
355Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάς(*)1ΓΛI,IV
357Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
362Θεατρικών Σπουδών, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΝαύπλιονI
367Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI,II,III,IV
373Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης (πρώην Εισ. Κατ. πρώην Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστ.)ΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
384Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤΠΑΝΕΠΑθήναI
385Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυρα(**)2ΓΛI
401Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
402Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΑΓΩI,II,III,IV
403Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΓΩI,II,III,IV
404Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνή(**)ΑΓΩI,II,III,IV
405Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΤρίκαλα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
406Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
407Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΚέρκυρα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
408Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
409Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
411Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΚόρινθοςI
413Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΑθήναςΕΚΚΛΑθήναΙI
414Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κηςΕΚΚΛΘεσσαλονίκηΙI
415Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΙωαννίνωνΕΚΚΛΒελλάςΙI
416Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΚρήτηςΕΚΚΛΗράκλειοΙI
417Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΙωαννινωνΕΚΚΛΒελλάςΙI
418Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΚρήτηςΕΚΚΛΗράκλειοΙI
613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.Ρόδος(*)1ΓΛI,IV
614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)Α.Σ.Τ.Ε.Κ.Αγ. Νικόλαος(*)1ΓΛI,IV
668Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωI
671Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωI
673Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΊλιονI,II,III,IV
677Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωI,II,IV
780Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική ΚατεύθυνσηΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
866Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕI
869Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
870Αστυφυλάκων Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
871Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΥΡI,II,IV
872Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΑΣΤI,II,IV
875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕI
876Σχολή Πυροσβεστών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
877Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
882Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
1006Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑθήναI
1007Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑθήναI
1010Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας)ΠΑΝΕΠΑθήναI
1011Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάI,II,III,IV
1241Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
1248Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑρταI,II,III,IV
1251Ψυχολογίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟΠΑΝΕΠΙωάννιναI
1284Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑγρίνιοI
1285Μουσειολογίας, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΠύργοςI
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης)ΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
1301Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
1302Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ, ΝΕΟ (πρώην Εισ. Κατ. Κοινωνικής Διοίκησης, Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)ΠΑΝΕΠΚομοτηνήI
1423Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΒόλοςI
1435Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΒόλοςI,IV
1456Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΠΑΝΕΠΑργοστόλιI,IV
1517Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΝαύπλιονI,II,III,IV
1550Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΦλώριναI
1551Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚαστοριάI,IV
1609Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI
1610Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
1652Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοI

ΚΩΔ.ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΠΟΛΗΣ.Μ.Δ.ΕΙΔ.Μ.ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΑΣΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019(90%)ΒΑΣΗ 2019 (90%)
98Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΤρίποληII,IV
99Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΛαμίαII,IV
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
134Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
136Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
154Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
156Παιδαγωγικό ΝηπιαγωγώνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
158Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
162Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
163ΚινηματογράφουΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
166Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
168Θεάτρου, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
173Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
200Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII
201Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
203Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
205Πολιτικών Μηχανικών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII
207Πολιτικών Μηχανικών, ΘράκηςΠΑΝΕΠΞάνθηII
208Πολιτικών Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII
209Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
210Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΚοζάνηII
211Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
212Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, ΘράκηςΠΑΝΕΠΟρεστιάδαII,III
213Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII
214Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιάII
215Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΠΑΝΕΠΠάτραII
216Επιστήμης Υπολογιστών, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,IV
217Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
218Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣάμοςII,IV
219Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΥπολογιστώνΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
220Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII
221Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΠΑΝΕΠΠάτραII
222Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΧίοςII,IV
223Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΘράκηςΠΑΝΕΠΞάνθηII
224Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΞάνθηII,IV
225Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
227Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
228Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII
229Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
230Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιάII,IV
231Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΣΧΕII
232Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτρα(**)ΣΧΕII
233Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΣΧΕII
234Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘΠΑΝΕΠΞάνθη(**)ΣΧΕII
235Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
236Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλος(**)ΣΧΕII
237Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣύροςII,IV
239Χημικών Μηχανικών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII
241Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
242Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιάII
243Μαθηματικών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII
245ΜαθηματικώνΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
246Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠΠΑΝΕΠΑθήναII
247ΜαθηματικώνΠΑΝΕΠΠάτραII
248Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII
249ΜαθηματικώνΠΑΝΕΠΙωάννιναII
251Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII
252Μαθηματικών, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣάμοςII
253Φυσικής, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII
255Φυσικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
257Φυσικής, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII
259Φυσικής, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναII
261Φυσικής, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII
262Ψηφιακών Συστημάτων, ΠειραιώςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
263Χημείας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,III
265Χημείας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
267Χημείας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII,III
269Χημείας, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναII,III
270Χημείας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III
272Μηχανικών Επιστήμης ΥλικώνΠΑΝΕΠΙωάννιναII
273Γεωπονίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII,III
275Δασολογίας & Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
276Περιβάλλοντος, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,III
277Βιολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,III
279Βιολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
280Βιολογικών Εφαρμογών & ΤεχνολογιώνΠΑΝΕΠΙωάννιναII,III
281Βιολογίας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII,III
282Βιολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III
283Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII
284Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
285Γεωλογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
287Γεωλογίας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII
288Επιστήμης των ΥλικώνΠΑΝΕΠΠάτραII
290Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληII,III
310Γεωγραφίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,IV
318Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠειραιώςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών)ΠΑΝΕΠΑθήναII,III
325Βιοτεχνολογίας, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
327Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
328Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
329Στατιστικής, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
330Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
331Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιάII
332Μηχανολόγων Μηχανικών, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII
333Πληροφορικής, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
336Βιομηχανικής Διοίκησης & ΤεχνολογίαςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
338Πληροφορικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
339Πληροφορικής, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
340Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΠΑΝΕΠΙωάννιναII
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
344Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣάμοςII
353Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘΠΑΝΕΠΟρεστιάδαII,III
356Γεωγραφίας, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII,III
363Μηχανικών Χωροταξίας & ΑνάπτυξηςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
366Πληροφορικής, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραII,IV
367Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI,II,III,IV
369Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΛαμίαII,III
370Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιά(**)ΣΧΕII
372Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΛήμνοςII,III
387Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII
388Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
389Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,IV
390Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,IV
391Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII
392Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII
393Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII
394Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII
401Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
402Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΑΓΩI,II,III,IV
403Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΓΩI,II,III,IV
404Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνή(**)ΑΓΩI,II,III,IV
405Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΤρίκαλα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
406Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
407Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΚέρκυρα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
408Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
409Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
412Πληροφορικής & Τηλεματικής, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. ΑθήναςΕΚΚΛΑθήναΙII
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κηςΕΚΚΛΘεσσαλονίκηΙII
476Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘΠΑΝΕΠΞάνθηII
477Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII
497Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νσηΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII
507Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νσηΑ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII
673Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΊλιονI,II,III,IV
674Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(**)ΣΧΕII,IV
675Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(**)ΣΧΕII,IV
676Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(**)ΣΧΕII
677Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωI,II,IV
684Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
685Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
776Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΑθήναII
779Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννινα(**)ΣΧΕII
801Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
806Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΔιάφορεςΠΕII,IV
818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΔιάφορεςΠΕII,IV
821Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
826Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
827Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
862Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΤρίκαλαΠΕII
863Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΤρίκαλαΠΕII,IV
864Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII,IV
869Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
870Αστυφυλάκων Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
871Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΥΡI,II,IV
872Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΑΣΤI,II,IV
876Σχολή Πυροσβεστών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
877Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
878ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
879ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII
880ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII,IV
881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
882Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
1002Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΨαχνάII
1008Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάII,IV
1011Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάI,II,III,IV
1061Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΚαρπενήσιII,III
1211Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1212Πληροφοριακά Συστήματα, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1241Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
1242Γεωπονίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΆρταII,III
1248Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑρταI,II,III,IV
1250Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΆρταII,IV
1276Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1277Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1278Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑγρίνιοII,III
1279Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΑμαλιάδαII,III
1280Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης)ΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
1287Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων)ΠΑΝΕΠΑγρίνιοII
1391Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας)ΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,III
1422Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1424Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΚαρδίτσαII,III,IV
1428Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1429Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΚαρδίτσαII,III
1432Μαθηματικών, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛαμίαII
1434Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1436Συστημάτων Ενέργειας, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛάρισαII
1437Φυσικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛαμίαII
1439Ψηφιακών Συστημάτων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαII,IV
1452Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΠΑΝΕΠΑργοστόλιII,III
1453Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση)ΠΑΝΕΠΖάκυνθοςII,III
1511Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταII,III
1512Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταII,III
1517Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΝαύπλιονI,II,III,IV
1519Ψηφιακών Συστημάτων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΣπάρτηII,IV
1522Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραII
1523Μηχανολόγων Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραII
1524Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραII
1541Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚοζάνηII
1542Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚοζάνηII,IV
1547Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΓρεβενάII,IV
1552Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΦλώριναII,III
1554Πληροφορικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚαστοριάII,IV
1555Μαθηματικών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαστοριάII
1563Χημικών Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)ΠΑΝΕΠΚοζάνηII
1564Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών)ΠΑΝΕΠΚοζάνηII
1610Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
1619Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρεςII
1620Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση)ΠΑΝΕΠΣέρρεςII
1621Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση)ΠΑΝΕΠΣέρρεςII
1622Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρεςII,IV
1623Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII
1624Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1625Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1626Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΣΧΕII,IV
1627Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚιλκίςII,IV
1628Φυσικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαβάλαII
1629Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαβάλαII,III
1630Πληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΚαβάλαII,IV
1632Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΔράμαII,III
1633Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)ΠΑΝΕΠΔράμαII,III
1634Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
1635Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
1657Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III
1659Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII
1660Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII
1662Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΧανιάII,IV
1664Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΡέθυμνοII,IV

ΚΩΔ.ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΠΟΛΗΣ.Μ.Δ.ΕΙΔ.Μ.ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΑΣΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019(90%)ΒΑΣΗ 2019 (90%)
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
134Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
136Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
154Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
156Παιδαγωγικό ΝηπιαγωγώνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
158Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
162Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
163ΚινηματογράφουΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
166Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
168Θεάτρου, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
173Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
190Νοσηλευτικής, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΤρίποληIII
212Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, ΘράκηςΠΑΝΕΠΟρεστιάδαII,III
263Χημείας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,III
265Χημείας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
267Χημείας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII,III
269Χημείας, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναII,III
270Χημείας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III
273Γεωπονίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII,III
275Δασολογίας & Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
276Περιβάλλοντος, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,III
277Βιολογίας, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,III
279Βιολογίας, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
280Βιολογικών Εφαρμογών & ΤεχνολογιώνΠΑΝΕΠΙωάννιναII,III
281Βιολογίας, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραII,III
282Βιολογίας, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III
284Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
289Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναIII
290Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληII,III
291Φαρμακευτικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
293Φαρμακευτικής, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραIII
294Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναIII
295Ιατρικής, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναIII
297Ιατρικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
299Ιατρικής, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραIII
300Ιατρικής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΛάρισαIII
301Ιατρικής, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναIII
302Ιατρικής, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληIII
303Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναIII
304Ιατρικής, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοIII
305Οδοντιατρικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
306Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναIII
307Κτηνιατρικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
308Κτηνιατρικής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΚαρδίτσαIII
323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών)ΠΑΝΕΠΑθήναII,III
325Βιοτεχνολογίας, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
326Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναIII,IV
327Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
328Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναII,III
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
353Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘΠΑΝΕΠΟρεστιάδαII,III
360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςII,III
367Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI,II,III,IV
369Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΛαμίαII,III
372Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΛήμνοςII,III
388Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
401Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
402Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΑΓΩI,II,III,IV
403Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΓΩI,II,III,IV
404Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνή(**)ΑΓΩI,II,III,IV
405Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΤρίκαλα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
406Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
407Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΚέρκυρα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
408Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
409Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
673Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΊλιονI,II,III,IV
678Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
679Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
680Εργοθεραπείας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
681Μαιευτικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
682Νοσηλευτικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
683Φυσικοθεραπείας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIII
684Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
685Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,III
831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕIII
836Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕIII
841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕIII
846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕIII
851Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕIII
1001Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάIII,IV
1011Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάI,II,III,IV
1061Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΚαρπενήσιII,III
1241Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
1242Γεωπονίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΆρταII,III
1245Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναΙ-ΛIII
1248Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑρταI,II,III,IV
1249Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναIII
1272Νοσηλευτικής, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραIII
1273Φυσικοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΑίγιοIII
1274Λογοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραΙ-ΛIII
1276Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1277Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1278Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑγρίνιοII,III
1279Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΑμαλιάδαII,III
1280Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών, ΝΕΟΠΑΝΕΠΜεσολόγγιII,III
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης)ΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
1391Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας)ΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,III
1422Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1424Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΚαρδίτσαII,III,IV
1425Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαρδίτσαIII
1426Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΤρίκαλαIII
1428Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1429Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΚαρδίτσαII,III
1433Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαIII
1434Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΛάρισαII,III
1438Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΛαμίαIII
1452Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΠΑΝΕΠΑργοστόλιII,III
1453Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση)ΠΑΝΕΠΖάκυνθοςII,III
1511Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταII,III
1512Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταII,III
1515Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταΙ-ΛIII
1516Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαλαμάταIII
1517Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΝαύπλιονI,II,III,IV
1520Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΣπάρτηIII
1552Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΦλώριναII,III
1553Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΠτολεμαΐδαIII
1558Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΠτολεμαΐδαIII
1610Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
1613Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
1614Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
1615Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
1616Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
1617Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΔιδυμότειχοIII
1618Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIII
1629Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΚαβάλαII,III
1632Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΔράμαII,III
1633Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)ΠΑΝΕΠΔράμαII,III
1634Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
1635Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,III
1651Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοIII
1653Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΣητείαIII
1657Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοII,III

ΚΩΔ.ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΠΟΛΗΣ.Μ.Δ.ΕΙΔ.Μ.ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΑΣΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019 (90%)ΒΑΣΗ 2019 (90%)
97Οικονομικών Επιστημών, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνήIV
98Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΤρίποληII,IV
99Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΛαμίαII,IV
124Δημόσιας Διοίκησης, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναI,IV
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
134Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
136Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
144Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναIV
150Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναIV
152Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήναIV
154Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
155Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής ΔιοικητικήςΠΑΝΕΠΠειραιάςIV
156Παιδαγωγικό ΝηπιαγωγώνΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
157Ναυτιλιακών ΣπουδώνΠΑΝΕΠΠειραιάς(*)ΑΓΓIV
158Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοI,II,III,IV
160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΘράκηςΠΑΝΕΠΑλεξ/ποληI,II,III,IV
161Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(*)1ΓΛI,IV
162Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΡόδοςI,II,III,IV
163ΚινηματογράφουΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
166Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
168Θεάτρου, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
173Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναI,II,III,IV
176Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,IV
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςI,II,III,IV
179Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, ΠαντείουΠΑΝΕΠΑθήνα(*)1ΓΛI,IV
180Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΧίοςIV
216Επιστήμης Υπολογιστών, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΗράκλειοII,IV
218Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣάμοςII,IV
222Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΧίοςII,IV
224Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΘράκηςΠΑΝΕΠΞάνθηII,IV
230Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. ΚρήτηςΠΑΝΕΠΧανιάII,IV
238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΣύροςII,IV
240Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναIV
262Ψηφιακών Συστημάτων, ΠειραιώςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
309Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναIV
310Γεωγραφίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηII,IV
311Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
312Οικονομικής Επιστήμης, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναIV
313Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικον. Παν. ΑθήναςΠΑΝΕΠΑθήναIV
314Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικον. Παν. ΑθήναςΠΑΝΕΠΑθήναIV
315Οικονομικής Επιστήμης, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάςIV
316Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάςIV
317Οικονομικών Επιστημών, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
318Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠειραιώςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
319Οικονομικών Επιστημών, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραIV
320Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΧίοςIV
321Οικονομικών Επιστημών, ΚρήτηςΠΑΝΕΠΡέθυμνοIV
322Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
326Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓεωπονικούΠΑΝΕΠΑθήναIII,IV
329Στατιστικής, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
330Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
333Πληροφορικής, Ο.Π.Α.ΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
336Βιομηχανικής Διοίκησης & ΤεχνολογίαςΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
337Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
338Πληροφορικής, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
339Πληροφορικής, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάςII,IV
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. ΜακεδονίαςΠΑΝΕΠΦλώριναI,II,III,IV
345Οικονομικών Επιστημών, ΙωαννίνωνΠΑΝΕΠΙωάννιναIV
346Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, ΠατρώνΠΑΝΕΠΑγρίνιοIV
347Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικον. Παν. ΑθήναςΠΑΝΕΠΑθήναIV
350Οικονομικών Επιστημών, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΒόλοςIV
352Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠατρώνΠΑΝΕΠΠάτραIV
354Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΜυτιλήνηI,IV
355Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάς(*)1ΓΛI,IV
356Γεωγραφίας, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
361Οικονομικών Επιστημών, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΤρίποληIV
366Πληροφορικής, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραII,IV
367Τεχνών Ήχου & Εικόνας, ΙονίουΠΑΝΕΠΚέρκυραI,II,III,IV
375Τουριστικών Σπουδών, ΠειραιάΠΑΝΕΠΠειραιάς(*)ΑΓΓIV
389Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,IV
390Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωII,IV
400Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, ΠελοποννήσουΠΑΝΕΠΣπάρτηIV
401Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
402Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΑΓΩI,II,III,IV
403Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νσηΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΓΩI,II,III,IV
404Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘράκηςΠΑΝΕΠΚομοτηνή(**)ΑΓΩI,II,III,IV
405Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΘεσσαλίαςΠΑΝΕΠΤρίκαλα(**)ΑΓΩI,II,III,IV
406Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
407Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΚέρκυρα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
408Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑΠΑΝΕΠΑθήνα(**)ΑΡΜI,II,III,IV
409Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκη(**)ΑΡΜI,II,III,IV
412Πληροφορικής & Τηλεματικής, ΧαροκοπείουΠΑΝΕΠΑθήναII,IV
612Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού, ΑιγαίουΠΑΝΕΠΧίος(*)ΑΓΓIV
613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.Ρόδος(*)1ΓΛI,IV
614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)Α.Σ.Τ.Ε.Κ.Αγ. Νικόλαος(*)1ΓΛI,IV
669Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIV
670Διοίκησης Τουρισμού, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(*)1ΓΛIV
672Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωIV
673Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΊλιονI,II,III,IV
674Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(**)ΣΧΕII,IV
675Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεω(**)ΣΧΕII,IV
677Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. ΑττικήςΠΑΝΕΠΑιγάλεωI,II,IV
817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΔιάφορεςΠΕII,IV
818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΔιάφορεςΠΕII,IV
863Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΤρίκαλαΠΕII,IV
864Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII,IV
867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΘεσσαλονίκηΠΕIV
869Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
870Αστυφυλάκων Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
871Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΥΡI,II,IV
872Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΑΣΤI,II,IV
876Σχολή Πυροσβεστών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
877Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
880ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕII,IV
881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
882Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟΣΧ.ΕΝΣΤ.ΑθήναΠΕI,II,IV
1001Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάIII,IV
1004Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάIV
1005Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑθήναIV
1008Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάII,IV
1011Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟΠΑΝΕΠΨαχνάI,II,III,IV
1063Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΘήβαIV
1064Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωπονικού, ΝΕΟΠΑΝΕΠΆμφισσαIV
1211Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1212Πληροφοριακά Συστήματα, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1241Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΙωάννιναI,II,III,IV
1244Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΠρέβεζαIV
1248Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων, ΝΕΟΠΑΝΕΠΑρταI,II,III,IV
1250Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου)ΠΑΝΕΠΆρταII,IV
1282Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτραIV
1283Διοίκησης Τουρισμού, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)ΠΑΝΕΠΠάτρα(*)1ΓΛIV
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης)ΠΑΝΕΠΠάτραI,II,III,IV
1424Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΚαρδίτσαII,III,IV
1427Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαIV
1430Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαIV
1435Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΒόλοςI,IV
1439Ψηφιακών Συστημάτων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας)ΠΑΝΕΠΛάρισαII,IV
1455Τουρισμού, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Εισ. Κατ. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΠΑΝΕΠΚέρκυρα(*)1ΓΛIV
1456Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων)ΠΑΝΕΠΑργοστόλιI,IV
1513Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταIV
1514Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΚαλαμάταIV
1517Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΝαύπλιονI,II,III,IV
1518Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟΠΑΝΕΠΤρίποληIV
1519Ψηφιακών Συστημάτων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Πελοποννήσου)ΠΑΝΕΠΣπάρτηII,IV
1542Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚοζάνηII,IV
1543Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚοζάνηIV
1544Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚοζάνηIV
1545Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚοζάνηIV
1546Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση)ΠΑΝΕΠΓρεβενάIV
1547Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΓρεβενάII,IV
1548Οικονομικών Επιστημών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διεθνούς Εμπορίου, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚαστοριάIV
1549Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟΠΑΝΕΠΚοζάνηIV
1551Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚαστοριάI,IV
1554Πληροφορικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚαστοριάII,IV
1601Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρεςIV
1602Οικονομικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρεςIV
1603Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού,ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚατερίνηIV
1604Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΚαβάλαIV
1605Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
1606Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηIV
1607Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ανατ. Μακ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΚαβάλαIV
1610Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηI,II,III,IV
1622Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρεςII,IV
1624Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1625Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)ΠΑΝΕΠΘεσσαλονίκηII,IV
1626Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΣέρρες(**)ΣΧΕII,IV
1627Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας)ΠΑΝΕΠΚιλκίςII,IV
1630Πληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης)ΠΑΝΕΠΚαβάλαII,IV
1654Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοIV
1655Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΗράκλειοIV
1656Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΑγ. ΝικόλαοςIV
1662Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΧανιάII,IV
1664Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης)ΠΑΝΕΠΡέθυμνοII,IV

ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

Βιογραφικό:

Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1996 και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα Οικονομικών επιστημών. Αποτελώ μέλος της οικογένειας των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Κορυφή από το 2020 προσπαθώντας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στο τομέα της Εκπαίδευσης. 

ΜΥΖΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Βιογραφικό:

Απόφοιτη του London Metropolitan University στο τμήμα Οικονομικής επιστήμης και Χρηματοοικονομικών με βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας. Εργάστηκα στο πανεπιστήμιο παρέχοντας βοήθεια και συμβουλές σε πρωτοετείς φοιτητές για μαθήματα Οικονομικών και Μαθηματικών.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Βιογραφικό:

Γεννήθηκα το Σεπτέμβριο του 1996 και είμαι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεν θα μπορούσα να σπουδάσω οτιδήποτε άλλο αφού η αγάπη μου για τα μαθηματικά ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία.Είμαι μέλος του φροντιστηρίου Κορυφή από το Σεπτέμβριο του 2021 και έκτοτε διδάσκω μαθηματικά σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και λυκείου .

ΜΑΝΔΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Βιογραφικό:

Αποφοίτησα από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2021. Στη συνέχεια παρακολούθησα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή " του τμήματος Περιβάλλοντος , στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου . Από το 2020 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΛΑ

Βιογραφικό:

Φιλόλογος Κλασικής Ειδίκευσης, με πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία για της Πανελλήνιες εξετάσεις και επιμορφώσεις σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής.

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Μαρμαρινού Μαριάνθη και κατάγομαι από την Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Απόφοιτη  Γενικού Λυκείου Καλλονής.

 Πτυχιούχος του τμήματος  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Ε.Α.Γ.) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατέχω δίπλωμα της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και γνώση  ECDL Office Essentials.

Κατά το έτος 2019 πραγματοποίησα Διδακτική Άσκηση στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου καθώς και εποπτεία σε διεθνείς διαγωνισμούς «Καγκουρό Ελλάς» και «Παγκρήτιοι».

Ακολούθως το 2022 υλοποίησα Πρακτική άσκηση στο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής Λέσβου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Τέλος,  για την εκπόνηση της  πτυχιακής μου εργασίας με ερευνητικό αντικείμενο «Τα άτομα με νοητική υστέρηση», συνεργάστηκα με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων:

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

«Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερη/Ξένης»

«Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία»

 «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας- Παιδοψυχολογία»

«Εισαγωγή στη Ειδική Αγωγή»

 « Μαθησιακές δυσκολίες – Παιδαγωγική Παρέμβαση και  Αντιμετώπιση»

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: η σύγχρονη πραγματικότητα και η εξέλιξη στο χρόνο»

 «Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση»

« Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

«Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά στο σχολείο: θέση, διδασκαλία, προοπτική»

 «Νεανική και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης».

Προσωπικές δεξιότητες:

Επιμονή στην επίτευξη των στόχων, αγάπη για τα παιδιά και το αντικείμενο σπουδών μου.

Αυτοέλεγχος, υπευθυνότητα, προθυμία, επικοινωνία, συνεργασία, οργάνωση και επιμέλεια.

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Βιογραφικό:

Ονομάζομαι Μαρμαρινού Μαριάνθη και κατάγομαι από την Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Απόφοιτη  Γενικού Λυκείου Καλλονής.

 Πτυχιούχος του τμήματος  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Ε.Α.Γ.) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατέχω δίπλωμα της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και γνώση  ECDL Office Essentials.

Κατά το έτος 2019 πραγματοποίησα Διδακτική Άσκηση στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου καθώς και εποπτεία σε διεθνείς διαγωνισμούς «Καγκουρό Ελλάς» και «Παγκρήτιοι».

Ακολούθως το 2022 υλοποίησα Πρακτική άσκηση στο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής Λέσβου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Τέλος,  για την εκπόνηση της  πτυχιακής μου εργασίας με ερευνητικό αντικείμενο «Τα άτομα με νοητική υστέρηση», συνεργάστηκα με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων:

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

«Εισαγωγή στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερη/Ξένης»

«Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία»

 «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας- Παιδοψυχολογία»

«Εισαγωγή στη Ειδική Αγωγή»

 « Μαθησιακές δυσκολίες – Παιδαγωγική Παρέμβαση και  Αντιμετώπιση»

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: η σύγχρονη πραγματικότητα και η εξέλιξη στο χρόνο»

 «Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς στην Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση»

« Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

«Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά στο σχολείο: θέση, διδασκαλία, προοπτική»

 «Νεανική και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης».

Προσωπικές δεξιότητες:

Επιμονή στην επίτευξη των στόχων, αγάπη για τα παιδιά και το αντικείμενο σπουδών μου.

Αυτοέλεγχος, υπευθυνότητα, προθυμία, επικοινωνία, συνεργασία, οργάνωση και επιμέλεια.