ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

    Στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Κορυφή, αναγνωρίζοντας την επιτακτικότητα της ανάγκης για καθοδήγηση του μαθητή  σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού Your Carreer και τον Πάνο Σταυρόπουλο.

  Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος νέος είναι αυτή της σωστής επιλογής σταδιοδρομίας • μια πρόκληση ,μάλιστα, που καλείται να την αντιμετωπίσει αρκετά νωρίς στην ηλικία των 15 ετών. Τις δυσκολίες που δυσχεραίνουν μια τέτοια απόφαση μπορούμε να τις διακρίνουμε σε εξωτερικές κι εσωτερικές.

   Ο καταρτισμένος σύμβουλος είναι το κατάλληλο άτομο το οποίο θα βοηθήσει τον νέο να χαράξει τη δική του σταδιοδρομία. Ενημερωμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις και μελλοντικές προοπτικές, γνώστης της εφηβικής ψυχολογίας, εκπαιδευμένος στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ο σύμβουλος θα γίνει ο νέος συνοδοιπόρος του εφήβου. Με τα κατάλληλα τεστ ικανοτήτων, προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, εργασιακών αξιών θα βοηθήσει το νέο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του, απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή επιλογή. Επίσης, ο σύμβουλος με ενσυναίσθηση θα ακούσει τις αγωνίες του εφήβου, τον τρόπο που στέκεται απέναντι στις γονεϊκές απαιτήσεις, θα τον ενθαρρύνει σε περίπτωση χαμηλής αυτοεκτίμησης και θα του δείξει τον τρόπο να αξιολογήσει τον υπέρμετρο όγκο πληροφοριών.

  • Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει στο να βοηθήσει το μαθητή του Λυκείου να καταλήξει στην επαγγελματική επιλογή που αρμόζει στις ικανότητες, στην προσωπικότητα και στα ενδιαφέροντά του. Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και την έγκυρη πληροφόρηση γονείς και μαθητές μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν τη σωστή απόφαση για μια επιτυχημένη καριέρα. 

  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• 4 συναντήσεις με ειδικευμένο σύμβουλο συνολικής διάρκειας (υπάρχει η
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης)
• Τεστ Ενδιαφερόντων
• Τεστ Εργασιακών αξιών
• Αφηγηματικές Ασκήσεις
• Κωδικοί για την πλατφόρμα MYSEP μέσω της οποίας το παιδί θα μπορεί
να ενημερώνεται μέχρι το τέλος της Γ΄ Λυκείου.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και πληροφόρηση για τις σχολές που
ταιριάζουν στο μαθητή, το πρόγραμμα σπουδών, τα επαγγελματικά
δικαιώματα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά
και τις αντιστοιχίες των σχολών για πιθανή μετεγγραφή.

  Για τους μαθητές μας ισχύουν ειδικές τιμές για το παραπάνω πρόγραμμα καθώς και για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου.