Πρόγραμμα Σπουδών A Τάξης Γενικού Λυκείου 2020

Α Λυκείου

Η Α΄ Λυκείου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και την προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ' Λυκείου. Σε αυτή την τάξη πρέπει να καλύψει τα κενά των γνώσεων του από το Γυμνάσιο για να μπορέσει να επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
1
Φυσική
2
Χημεία
2
Βιολογία
1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2
Έκφραση Έκθεση
2
Σύνολο
13

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνουν σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα Καθηγητή.