Πρόγραμμα Σπουδών Γ Τάξης Γενικού Λυκείου 2020

Γ Λυκείου

Η Γ΄ Λυκείου είναι η χρονιά των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα καθορίσουν την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποτελεί την καθοριστικότερη χρονιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι έμπειροι καθηγητές των Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ΚΟΡΥΦΗ θα βοηθήσουν τον μαθητή να επιτύχει τους στόχους του μέσα απο την εντατική ενασχόληση το δίαβασμα και τις προσομοιώσεις για τις εξετάσεις.

Σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστημα των πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίζει τις σχολές σε 4 επιστημονικά πεδία:

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα:
Αρχαία
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Ιστορία
Κοινωνιολογία.

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3
Αρχαία
5
Ιστορία
2
Κοινωνιολογία
2
Σύνολο Ωρών/Εβδομάδα
12
Σύνολο Ωρών/Μήνα
48

Οι ώρες ανα εβδομάδα είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τον Καθηγητή.

2o Επιστημονικό Πεδίο

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα:
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3
Μαθηματικά
5
Φυσική
4
Χημεία
4
Σύνολο Ωρών/Εβδομάδα
15
Σύνολο Ωρών/Μήνα
60

Οι ώρες ανα εβδομάδα είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τον Καθηγητή.

3o Επιστημονικό Πεδίο

Επιστημών Υγείας και Ζωής με εξεταστέα μαθήματα:
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3
Χημεία
4
Φυσική
4
Βιολογία
3
Σύνολο Ωρών/Εβδομάδα
13
Σύνολο Ωρών/Μήνα
52

Οι ώρες ανα εβδομάδα είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τον Καθηγητή.

4o Επιστημονικό Πεδίο

Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής με εξεταστέα μαθήματα:
Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3
Μαθηματικά
5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
3
Σύνολο Ωρών/Εβδομάδα
13
Σύνολο Ωρών/Μήνα
52

Οι ώρες ανα εβδομάδα είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τον Καθηγητή.