Επικοινωνία

Πατώντας αποστολή αποδέχεστε τους όρους χρήσης

Διαφημιστική προώθηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δε συνεργαζόμαστε με καμία διαφημιστική εταιρεία. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για διαφημιστικούς σκοπούς και δε θα προωθηθούν σε κανέναν άλλον φορέα.

Cookies

Η σελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies για την παράκολούθηση της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο(Google Analytics) Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Ασφάλεια

Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης "ΚΟΡΥΦΗ" κάνουν χρήση σύγχρονης τεχνολογίας κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά των δεδομένων που ανταλλάσσονται στην ιστοσελίδα μας (up to 256 bit – AES). Η οποιαδήποτε επικοινωνία γίνει με την σελίδα μας γίνεται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση για την μεταφορά των δεδομένων σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη καθώς και των μαθητών των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης "ΚΟΡΥΦΗ" υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που εφαρμόζεται δεσμευτικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης "ΚΟΡΥΦΗ". Επιπλέον έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των δεδομένων καθώς και εναντίωσης που προβλέπουν τα άρθρα 15 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ΚΟΡΥΦΗ είναι τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε επικοινωνία είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και το email σας.

Σύνδεσμοι:

Η σελίδα μας περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ΚΟΡΥΦΗ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.