Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου 2020

Α Γυμνασίου

Η Α΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή και επιτυχημένη. Αν ένα παιδί στο ξεκίνημά του βιώσει την επιτυχία αυτό θα του δώσει το κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια να συνεχίσει δυναμικά και στις υπόλοιπες τάξεις φτάνοντας έτσι στην ΚΟΡΥΦΗ.

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Σύνολο
7

Β Γυμνασίου

Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά και θα έρθει σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία.

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Χημεία
1
Σύνολο
8

Γ Γυμνασίου

Η Γ΄ Γυμνασίου είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Χημεία
1
Σύνολο
8